Gói thiết kế logo chuyên nghiệp.

Gói thiết kế logo chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện: 15 ngày + Thiết kế 7 đến 10 mẫu Logo khách hàng lựa chọn 1 đến 2 mẫu để chỉnh sửa. + Nếu ..

Gói thiết kế logo tiêu chuẩn.

Gói thiết kế logo tiêu chuẩn. Thời gian thực hiện: 10 ngày + Thiết kế từ 6 đến 8 mẫu Logo cho khách hàng lựa chọn 1 hoặc 2 mẫu để chỉnh ..

Gói thiết kế logo thông dụng

Gói thiết kế logo thông dụng Thời gian thực hiện: 07 ngày + Thiết kế 5 mẫu Logo khách hàng lựa chọn 1 hoặc 2 mẫu để chỉnh sửa. + Nếu chưa chọn ..

Ý nghĩa logo

Logo là biểu tượng là linh hồn của toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của 1 doanh nghiệp nhưng không ít các đơn vị đang hiểu sai và ..