QUÀ TẶNG

QUÀ TẶNG -BÚT- NỐI KẾT TẤM LÒNG

Quà tặng- Không ít người trong chúng ta đã hồi hộp, cảm động, lưu giữ và nhớ mãi một bức ảnh hay một tấm bưu thiếp. Không phải vì giá ..