In Sổ lịch

- Phí thiết kế: Tùy yêu cầu của khách hàng

- Kích thước: Nhiều kích thước (A3,A2,A1)

- Chất liệu: Giấy C150gsm-250gsm.

- In ấn: nhiều màu 1 mặt,

- Thành phẩm: cán màng, phủ UV, xén hoặc cắt thành phẩm.

- Đóng gói: tùy kích thước.

- Thời gian thực hiện: 5-15 ngày kể từ ngày ký mẫu

- Số lượng: Tùy yêu cầu của khách hàng