Thiệp cưới THẢO NGUYÊN chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách, thường một bộ thiệp cưới gồm:
                                   - Thiệp báo tin.
                                   - Thiệp mời.
                                   -  Bao thơ.
 
    Giá trị một bộ Thiệp Cưới tùy thuộc vào chất lượng loại giấy và những chi tiết được chăm chút, thiết kế theo yêu cầu của Quý khách.

- Thiệp đơn giản: 3,500 - 5,000 VNĐ/ bộ. 
- Thiệp trang trí thêm (thắt nơ, in hình ẩn, hoa văn): 6,000 - 15,000 VNĐ/bộ. 
- Thiệp cao cấp (thực hiện trên các loại giấy cao cấp): 15,000 - 35,000 VNĐ/bộ. 
- Thiệp đặc biệt (thiết kế theo yêu cầu của khách trên các loại giấy cao cấp đặc biệt): từ: 40,000 - 80,000 VNĐ/ bộ. 
 Thời gian thực hiện Thiệp Cưới của bạn từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày duyệt xong và đồng ýmaquette.